Lid Cliëntenraad

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Timon helpt jongeren, (jong)volwassenen en ouders bij problemen op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dit doet Timon vanuit een christelijke levensovertuiging.

Vind jij het belangrijk om de belangen van cliënten te vertegenwoordigen bij het Raad van Bestuur? Timon verkeert in een veranderende omgeving, waarin we keuzes gemaakt moeten worden. Om in deze keuzes zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de cliënt, bestaat de Cliëntenraad bij Timon. De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Timon. De cliëntenraad heeft taken en bevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Cliëntvertegenwoordiger

Als cliëntvertegenwoordiger vertegenwoordig je de belangen van de cliënten. Door voorzieningen te bezoeken en zo in contact te zijn met de cliënten, informeer je cliënten over waar de cliëntenraad mee bezig is en vraag je om hun mening. Je gaat zorgvuldig om met de privacy van de cliënten en de medewerkers van Timon. Vier keer per jaar wordt er een cliëntenraadsvergadering georganiseerd, in welke klachten, vragen of suggesties van cliënten (die niet worden opgelost binnen de instelling) aan de orde worden gesteld.

Wat vragen we van jou?

  • Je onderschrijft de missie en visie van Timon;
  • Betrokkenheid bij en kennis van hulp aan jongeren en jongvolwassenen;
  • Je bent in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang, het belang van de instelling en het persoonlijk belang;
  • Je kan goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
  • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie.

Daarnaast heb je beleidsmatige interesse en/of ervaring: je kan (inhoudelijke) beleidsnotities lezen en hier een mening over vormen vanuit het cliëntenperspectief. Voor deze vacature zoeken we specifiek naar iemand met een hart voor jongeren, bij voorkeur uit West-Nederland. Het is een pré als je ervaring hebt met jongeren, bijvoorbeeld als leerkracht, vrijwilliger of als ouder van een kind dat jeugdzorg heeft gehad.

Vergoeding

De reiskosten die je maakt voor het werk voor de Cliëntenraad worden standaard vergoed. Overige kosten kunnen na overleg gemaakt en gedeclareerd worden. Voor cliëntleden gelden aparte vergoedingen, rekening houdend met hun persoonlijke situatie. Zo is er ondermeer een vergoeding voor oppas beschikbaar.

Inlichtingen

Als lid van de Cliëntenraad doe je ervaring op in een vertegenwoordigend orgaan, wat een mooie aanvulling is voor op je Curriculum Vitae. Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de Cliëntenraad of heb je vragen? Neem dan contact op voor nadere informatie met de huidige voorzitter van de cliëntenraad, Jolanda Marissen via mailadres jolandamarissen@gmail.com.

Solliciteren

Richt je brief aan de Selectiecommissie Cliëntenraad, t.a.v. Jolanda Marissen, jolandamarissen@gmail.com