Cliëntvertegenwoordiger Cliëntenraad

Cliëntvertegenwoordiger Cliëntenraad

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Vanuit je Hart 
Heb jij hart voor onze jongeren? En wil je de belangen van onze jongeren vertegenwoordigen bij de Raad van Bestuur? Timon verkeert in een veranderende omgeving, waarin keuzes gemaakt moeten worden. Om in deze keuzes zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de jongeren, onze cliënten, bestaat binnen Timon de cliëntenraad. De cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Timon. De cliëntenraad heeft taken en bevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Als cliëntvertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de belangen van de cliënten. Door voorzieningen te bezoeken en zo in contact te zijn met de cliënten, informeer je cliënten over waar de cliëntenraad mee bezig is en vraag je om hun mening. Je gaat zorgvuldig om met de privacy van de cliënten en de medewerkers van Timon. Samen met de Raad van Bestuur wordt er vier keer per jaar wordt een cliëntenraadsvergadering georganiseerd, in welke klachten, vragen of suggesties van cliënten (die niet worden opgelost binnen de instelling) aan de orde worden gesteld. Voorafgaand aan de vergadering heb je een vooroverleg met je collega cliëntenraadsleden.

Wil je meer weten over wat je doet in de cliëntenraad kijk dan ons filmpje.

Vanuit je kracht

Bij Timon geef je je geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw  hart voor cliënten en betrokkenheid bij de organisatie. Met jouw talent, voeg jij als cliëntvertegenwoordiger cliëntenraad waarde toe aan het leven van een ander. Dat is onze basis. Wat wordt van je verwacht?

  • Je onderschrijft de missie en visie van Timon;
  • Je bent betrokkenheid bij en hebt kennis van hulp aan jongeren en jongvolwassenen;
  • Je bent in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang, het belang van de instelling en het persoonlijk belang;
  • Je kan goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
  • Je kan (inhoudelijke) beleidsnotities lezen en hier een mening over vormen vanuit het cliëntenperspectief;
  • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie.
  • Het is een pré als je ervaring hebt met jongeren, bijvoorbeeld als leerkracht, vrijwilliger of als ouder.
We zoeken bij voorkeur iemand uit West-Nederland. 
 
Wij zijn Timon

Je christelijke geloof verbinden met je inzet als vrijwilliger? Dat kan bij Timon! Daarin ben jij er voor alle cliënten van Timon. Iedereen kan een beroep op Timon doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 600 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. Timon denkt in kansen en zet graag een stapje extra. Dat is voor Timon vanzelfsprekend, daar worden we om herkend.

Vergoeding
De reiskosten die je maakt voor het werk voor de cliëntenraad worden standaard vergoed. Overige kosten kunnen na overleg gemaakt en gedeclareerd worden. Voor cliëntleden gelden aparte vergoedingen, rekening houdend met hun persoonlijke situatie. Zo is er onder meer een vergoeding voor oppas beschikbaar.

Jij @ Timon?
Denk jij dat Timon de organisatie is die bij je past? Solliciteer dan op de vacature voor cliëntvertegenwoordiger cliëntenraad via clientenraad@timon.nl. 
 

Inhoudelijke vragen over deze functie? Neem contact op met Jeroen Herben, voorzitter cliëntenraad, via  telefoonnummer: +31 (0) 30 694 0070 of e-mailadres: clientenraad@timon.nl.