WIJ ZIJN TIMON

Je christelijke geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren én is je team er voor jou. Iedereen met een hulpvraag kan een beroep op ons doen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 700 bevlogen medewerkers werken we in een groot deel van Nederland. We groeien en innoveren en zijn daarom altijd op zoek naar nieuw talent. 

Medewerkers zijn gedreven, denken in kansen en zetten graag een stapje extra. Dat is voor ons vanzelfsprekend, daar worden we om herkend. Bij Timon geloven we dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is. 

We bieden kinderen, jongeren en hun gezinnen professionele hulp en werken met hen aan hoop en herstel. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Samen, in relatie met anderen komen mensen tot hun recht, daarvan zijn we overtuigd. Zo voel je je welkom en thuis! 

Wat we doen

Specialistisch ambulant

Hulp in eigen thuissituatie voor jonge gezinnen, tieners en hun ouder(s) of begeleiding tot zelfstandig wonen voor (jong)volwassenen. Ook bieden we op locatie hulp bij conflictscheiding.

Pleegzorg

Een goede, veilige plek in een pleeggezin voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. We bieden ook plek aan kinderen met GGZ-problematiek bij daarvoor toegeruste pleeggezinnen. 

Onderwijs en Zorg

Met onderwijspartners begeleiden we jongeren die (langdurig) thuis zitten terug naar school opdat ze hun startkwalificatie halen voor vervolgonderwijs of passend werk.

Kleinschalig wonen

In kleinschalige woonvormen met omwonende goede buren is plek voor tieners die vanuit een gesloten setting weer hun plek vinden in de samenleving én begeleiden we (jong)volwassenen op weg naar zelfstandigheid.

Gespecialiseerde jeugdhulp

Timon bestaat 40 jaar en telt momenteel ruim 700 medewerkers, waarvan 555 hulpverleners en managers. Daarnaast ondersteunen 120 medewerkers op het vlak van: faciliteiten, financiën, HR, IT, Marketing en Communicatie en secretariaat. Timon heeft zo’n 80 locaties waar jongeren en vrijwilligers samen wonen. En meer dan 300 appartementjes waar jongeren begeleiding naar zelfstandigheid ontvangen. Dat doen we van Zwolle tot Zierikzee en van Amsterdam tot Apeldoorn. 

We zijn vooral gespecialiseerd in hulp aan kinderen en (jong)volwassenen. Onze hulp is specialistisch en breed: van pleegzorg tot ambulante hulp aan gezinnen of maatschappelijke begeleiding aan (jong)volwassenen, van intensieve begeleiding binnen kleinschalige woonvormen tot een gecombineerd aanbod van zorg en onderwijs.

100%

Inzet

700

Medewerkers

920

Pleegouders

225

Vrijwilligers

2500

Jongeren ontvangen jaarlijks hulp

80

Kleinschalige woonvormen