Lid Pleegouderraad

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Ben je pleegouder/pleeggrootouder of netwerkpleegouder bij Timon? Hartelijk welkom om ons team te versterken!
Timon biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is, worden jongeren met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.
De pleegouderraad is de formele vertegenwoordiging van de pleegouders binnen Timon. Het heeft als doel om het functioneren van pleegzorg te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken. Als lid van de pleegouderraad behartig je de belangen van de pleegouders van Timon. Daarnaast probeert de pleegouderraad zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor pleegouders van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan wensen en ervaringen van pleegouders en de wet- en regelgeving. Pleegouders kunnen ook in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de pleegouderraad. Zij biedt pleegouders een luisterend oor en geeft advies.
 
Dit vragen we van je
  • Je onderschrijft de missie en visie van Timon;
  • Je bent betrokken bij en hebt kennis van hulp aan jongeren en jongvolwassenen;
  • Je bent in staat onderscheid te maken tussen het belang van de pleegouders, het belang van de instelling en het persoonlijk belang;
  • Je kan goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
  • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie.
  • Je kan (inhoudelijke) beleidsnotities lezen en hier een mening over vormen vanuit het perspectief van de pleegouders. 
  • Je bent bij Timon ingeschreven als pleegouder.
  • Je bent bij Timon actief als pleegouder/netwerkpleegouder of pleeggrootouder.
Er zijn vier vergaderingen per jaar, waarvoor er ook voorbereiding nodig is. Een vergadering duurt ongeveer een dagdeel en de voorbereiding ongeveer 1 dag. Daarnaast kunnen er ook tussendoor nog zaken zijn waar jou inzet en aandacht voor nodig is. 
Dit bieden wij

De reiskosten die je maakt voor het werk voor de pleegouderraad worden standaard vergoed. Overige kosten kunnen na overleg gemaakt en gedeclareerd worden. Kosten die gemaakt worden voor nascholing worden ook vergoed. 

Voor indiensttreding is het screeningsbeleid van Timon van toepassing. Deze is altijd opvraagbaar en wordt toegelicht in het arbeidsvoorwaardengesprek.


Wij zijn Timon
Je christelijke geloof verbinden met je inzet al vrijwilliger? Dat kan bij Timon! Bij ons ben je er voor kinderen, jongeren en ouders. En ons team is er voor jóu. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 600 bevlogen medewerkers werken we in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. We denken in kansen en zetten graag een stapje extra. 
 
Jij @ Timon?
Denk jij dat Timon de organisatie is die bij je past? Solliciteer dan op de vacature voor lid pleegouderraad. Inhoudelijke vragen over deze functie? Neem contact op met het team van de pleegouderraad: Coby Bac, Gea van Kuijk, Gerarda Bosland, Hendrik van Beek en Tienke Veenstra, via telefoonnummer: +31 (0) 30 694 0070 of via pleegouderraad@timon.nl 
Ook Pleeggrootouders die de zorg hebben voor hun kleinkind en netwerkpleegouders worden van harte uitgenodigd om te reageren op deze vacature. Zo kan de Pleegouderraad een goede afspiegeling worden van alle pleegouders.