Programmadirecteur TIM Stichtse Vecht

Programmadirecteur TIM Stichtse Vecht

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Een kundig regisseur die de gewenste transformatie daadwerkelijk vorm kan geven. Geloof jij dat zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen echt beter kan – dichtbij, passend en uitgaand van de principes van positieve gezondheid? En heb jij als directeur het lef, de creativiteit en het verbindend vermogen om dat in onze uitvoeringsorganisatie TIM Stichtse Vecht uit te voeren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
TIM Stichtse Vecht is een samenwerkingsverband van verschillende partners waarvan Timon de hoofdaannemer is. Je bent binnen Timon verantwoordelijk voor de opdracht in de gemeente Stichtse Vecht. De opdracht omvat de Toegang, het Wijkteam en Specialistische hulpverlening voor alle kinderen en gezinnen binnen de gemeente Stichtse Vecht.  Je geeft daarbij uitvoering aan de Jeugdwet en daarnaast ben je verantwoordelijk voor ambulante WMO-begeleiding. Het betreft een samenhangende opdracht met een grote transformatieopgave met als bijzonder kenmerk dat deze opdracht uitgevoerd dient te worden binnen de kaders van lumpsumfinanciering (vierkantsbekostiging) en met diverse onderaannemers. Daarnaast werk je samen met verschillende ketenpartners waaronder Incluzio, Mentaal Beter Jong, Profila en Leger des Heils.  
 
De belangrijkste doelstelling van de opdracht is de transformatie binnen het Sociaal domein daadwerkelijk vorm te geven: thuis nabij, integraal, doen wat nodig is, weinig regeldruk en in partnerschap met de gemeente. Met als aanvullende opdracht om het beroep op jeugdhulp en WMO terug te dringen en daadwerkelijk besparingen te realiseren. De uitvoeringsorganisatie staat inmiddels en dient verder doorontwikkeld te worden in samenwerking met de gemeente en de diverse onderaannemers.
 
De programmadirecteur is resultaatverantwoordelijk voor deze eenheid binnen Timon. Dat resulteert in een tevreden opdrachtgever (gemeente Stichtse Vecht), het verlenen van kwalitatief goede hulpverlening, het bereiken van de gewenste transformatie, een gezonde bedrijfsvoering en realiseren van de vastgestelde financiële normen en een goed werkklimaat. Dit vereist een bijzondere afstemming met de interne organisatie van Timon, maar ook goede afstemming met alle onderaannemers en ketenpartners. Je bent verantwoordelijk voor de gehele opdracht van Timon in Stichtse Vecht en werkt nauw samen met de onderaannemers. Je bent bevoegd beslissingen te nemen binnen de beleidskaders van de organisatie en geldende wet- en regelgeving.  
 
Je bent verantwoordelijk voor: 
 • Het verder uitbouwen van deze organisatie-eenheid TIM Stichtse Vecht om daarmee de transitie vanuit de oude situatie naar een nieuw zorglandschap in deze gemeente bewerkstelligen. Met deze organisatie realiseer je de transformatiedoelen van de gemeente. 
 • Het onderhouden en uitbouwen van de samenwerking met de gemeente en de onderaannemers.  
 • Een gezonde financiële exploitatie van de eenheid, het opstellen van het jaarplan, het sturen en rapporteren op KPI's. 
 • Op zowel tactisch als strategisch niveau zorgdragen voor en optimaliseren van:  
 1. de accountrelaties met de gemeente en onderaannemers in de regio
 2. de samenwerking met risicodragende onderaannemer Incluzio om het functioneren van de Toegang en de Wijkteams, evenals de ambulante WMO-ondersteuning integraal aan te laten sluiten op de totale opdracht. 
 3. de functionele aansturing van de lokale specialistische hulpverleningsteams waardoor de dienstverlening optimaal en integraal verloopt binnen de kaders van de organisatie (de hiërarchische verantwoordelijkheid blijft bij de moederorganisaties) om goede en betaalbare zorg in de gemeente te faciliteren.
De programmadirecteur TIM SV ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van de Raad van Bestuur van Timon.   
Je bent verantwoordelijk voor het hiërarchisch aansturen van het ondersteunend stafteam (6 personen) en de twee teamcoaches.
 
Wie ben jij? 
Je hebt het hart op de juiste plaats en neemt expertise mee voor de doelgroep van Jeugdzorg en de Ambulante WMO en in het bijzonder binnen de gemeente Stichtse Vecht. Je kan je daardoor makkelijk verbinden aan hun missie en visie. We zijn op zoek naar een ervaren, ondernemende directeur die het als een uitdaging ziet om deze transformatie binnen het Jeugddomein en WMO-domein te realiseren en samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en de diverse stakeholders tot een succes te maken.  
 
Je bent overtuigend in je visie op verregaand normaliseren van de hulp aan inwoners, en hebt affiniteit met de inhoud daarvan. Je bent een verbinder die samenwerkt binnen en buiten de opdracht. Je bent organisatiesensitief, ambitieus, hebt een hands-on mentaliteit en je bent een bouwer. Je kunt schakelen en communiceren op verschillende (abstractie)niveaus en bent in staat om draagvlak te creëren. Je bent analytisch ingesteld en in staat om overzicht te houden. Je bent scherp in sturing op resultaat en financiën waarbij je de kwaliteit van de hulpverlening niet uit het oog verliest. Daarnaast denk je in kansen en mogelijkheden, bent oplossings- en resultaatgericht en toon je initiatief en creativiteit. Je krijgt energie van complexiteit, bent kritisch en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je bent in staat de teams/ professionals binnen je organisatie-eenheid functioneel te ondersteunen en mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie en de transformatie van de zorg. Je kunt hen inspireren met enthousiasme voor en vertrouwen in ieders kwaliteiten.  
 
Bij Timon verbind je je aan de achterliggende christelijke kernwaarden. Je maakt het onderscheid dankzij jouw manier van initiatief nemen, stevige persoonlijkheid. Met jouw talent, voeg jij als manager waarde toe aan het leven van een ander. Dat is de basis.  Verder breng je mee: 
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een bedrijfskundige achtergrond   
 • Kennis en ervaring met veranderingsprocessen en procesmanagement; 
 • Ervaring met maatschappelijk ondernemen, waaronder relatiebeheer met gemeenten, aanvragen van subsidies, afsluiten van contracten; 
 • Ruime werkervaring als integraal directeur/manager in de zorg, gewend om functioneel te sturen op kwaliteit van zorg, met respect voor de hiërarchische verantwoordelijkheden van je samenwerkingspartners. 
 • Kennis van/ervaring met zorgconcepten; 
 • Kennis van het (jeugd)zorg landschap, o.a. trends en ontwikkelingen, Jeugdwet, WMO; 
 • Kennis van managementtechnieken, financiën en bedrijfsvoering, o.a. in verband met sturing op KPI’s en KPI-ontwikkeling; 
 • Analytische vaardigheden met een scherp oog voor procesinrichting en efficiëntie; 
 • Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden;  
 • Helicopterview en in staat om verbinding te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  
 • Capaciteiten om een netwerk op te bouwen en te onderhouden;  
 • Affiniteit met de doelgroep. 
Organisatie 
Sinds 1 januari 2022 biedt TIM Stichtse Vecht (een 100% deelneming van Timon) één aanspreekpunt voor alle ondersteunings- en zorgvragen van inwoners in gemeente Stichtse Vecht. Met hun aanpak helpen ze inwoners om mee te kunnen doen in de samenleving. Dichtbij, makkelijk benaderbaar en zonder bureaucratie. 
 
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Zij richt zich al meer dan 40 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. 
Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. 
 
Je christelijk geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Iedereen kan een beroep doen op Timon, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 750 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Er zijn ruim 300 vrijwilligers en ruim 1000 pleeggezinnen actief binnen Timon. 
 
Timon innoveert en groeit. Denkt in kansen en zet graag een stapje extra. Meer informatie over de organisaties kun je vinden op: www.timon.nl en www.timstichtsevecht.nl
 
Meer informatie:
Timon is een groeiende organisatie, volop in ontwikkeling en biedt arbeidsomstandigheden die veel ruimte bieden om je talenten verder te ontwikkelen. 
De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je kennis en ervaring. Het betreft een termijnmanagement opdracht voor de periode van de overeenkomst met de gemeente Stichtse Vecht (drie tot vier jaar). 

 

Onze werving is uitbesteed aan Brederijn 3.0. Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. Een uitgebreider profiel kun je downloaden op hun website. Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet. Solliciteren kan door je sollicitatie in te sturen via de website van Bredrijn 3.0.
 
De sluitingstermijn van de werving is op 20 februari a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brief- en CV selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 27 februari 2024 bij ons bureau. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen we je hierover benaderen. Een eventuele vervolgafspraak met de Raad van Bestuur van Timon staat gepland op 7 maart a.s., en een vervolggesprek met de adviescommissie en de manager van Incluzio zal plaatsvinden in de week erna. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in de agenda.