Lid pleegouderraad

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Vanuit je hart 

Timon biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is, worden jongeren met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

De pleegouderraad is de formele vertegenwoordiging van de pleegouders binnen Timon. De pleegouderraad heeft als doel om het functioneren van pleegzorg te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken. De pleegouderraad behartigt de belangen van de pleegouders van Timon. Daarnaast probeert zij zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor pleegouders van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan wensen en ervaringen van pleegouders en de wet- en regelgeving. Pleegouders kunnen ook in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de pleegouderraad. Zij biedt pleegouders een luisterend oor en geeft advies. Lid pleegouderraad is een nevenfunctie. 

Vanuit je kracht

Bij Timon geef je je geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw hart voor kwetsbare kinderen, luisterend oor voor pleegouders en betrokkenheid bij de organisatie. Met jouw talent, voeg jij als lid van de pleegouderraad waarde toe aan het leven van een ander. Dat is onze basis. Wat wordt er van je verwacht?

  • Je onderschrijft de missie en visie van Timon;
  • Je bent betrokken bij en hebt kennis van hulp aan jongeren en jongvolwassenen;
  • Je bent in staat onderscheid te maken tussen het belang van de pleegouders, het belang van de instelling en het persoonlijk belang;
  • Je kan goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
  • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie;
  • Je kan (inhoudelijke) beleidsnotities lezen en hier een mening over vormen vanuit het perspectief van de pleegouders;
  • Je hebt ervaring met pleegzorg.

Wij zijn Timon

Je christelijke geloof verbinden met je inzet als vrijwilliger? Dat kan bij Timon! Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren. Iedereen kan een beroep op Timon doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging.Met ruim 500 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. Timon denkt in kansen en zet graag een stapje extra. Dat is voor Timon vanzelfsprekend, daar worden we om herkend.

Vergoeding

De reiskosten die je maakt voor het werk voor de pleegouderraad worden standaard vergoed. Overige kosten kunnen na overleg gemaakt en gedeclareerd worden.

Jij @ Timon?

Denk jij dat Timon de organisatie is die bij je past? Solliciteer dan op de vacature voor lid pleegouderraad. Inhoudelijke vragen over deze functie? Neem contact op met  Tienke Veenstra, Coby Bac of Hendrik van Beek, leden van de pleegouderraad, via telefoonnummer +31(0) 30 694 0070 of e-mailadres: pleegouderraad@timon.nl.