Business Controller (regio West)

Business Controller (regio West)

Professionele werksfeer

Bij Timon waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken. Je krijgt mogelijkheden om sturing te geven aan je loopbaan en jezelf te ontwikkelen.

Vanuit je identiteit

Je christelijke geloof verbinden met je professionaliteit? Hier kan het! Daarin ben jij er voor anderen en is je team er voor jou.

Dynamiek

Een werkomgeving die innoveert en groeit biedt een hoge diversiteit aan functies en taken. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is.

Bevlogenheid

Samen delen we een enorme passie voor jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. Dat maakt dat we altijd een stapje extra zetten.

Bedrijfsprofiel 

Timon is een organisatie waarbij je jouw professionele inzet verbindt met je christelijk geloof. Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren én is je team er voor jou. Iedereen kan een beroep op Timon doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. De organisatie richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Met ruim 500 bevlogen medewerkers werken we in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. De organisatie denkt in kansen en zetten graag een stapje extra. Dat is vanzelfsprekend, daar wordt Timon om herkend.

 

Functie omschrijving Business Controller (regio West)

Als Business Controller voorzie je de organisatie gevraagd en ongevraagd van advies gericht op het nemen van geïnformeerde (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie. Daarnaast signaleer je je risico's en neem je beheersmaatregelen (of laat deze nemen). Je draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectieve Planning & Control Cyclus. Hierbij horen tijdige planvorming en rapportage over activiteiten en resultaten binnen Regio West. Je legt verantwoording af aan de Manager Control en Informatie en geeft leiding aan de assistent Controller.

Planning & Control

 • Je bent scherp op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie (consequenties voor (financieel) beleid en P&C cyclus).
 • Je verzamelt en analyseert relevante informatie, ken- en stuurgetallen, etc.
 • Je verzamelt en analyseert relevante bedrijfseconomische informatie, ken- en stuurgetallen, vertaalt deze naar strategische scenario's vanuit bedrijfseconomisch oogpunt en adviseert de Raad van Bestuur, gebiedsmanagement en het BOS management hieromtrent.
 • Je voert financiële en concurrentieanalyses uit en stelt scenario’s en projecties op.
 • Je ziet toe op de naleving van planning en control principes, -richtlijnen en -procedures.
 • Je genereert periodieke managementinformatie vanuit alle bedrijfs- en administratieve processen, beoordeelt en analyseert deze informatie en adviseert ten aanzien van de strategische doelstellingen en uitgangspunten.
 • Je adviseert in de totstandkoming van doelstellingen en bewaakt/signaleert of doelstellingen behaald worden.

 

Analyse en advies

 • Je analyseert de effecten van het gevoerde beleid en formuleert voorstellen voor verbetering, vernieuwing of bijstelling van het beleid. 
 • Je verzamelt en analyseert informatie met betrekking tot eisen, wensen en knelpunten in processen en activiteiten en analyseert consequenties van een geïmplementeerde of voorgestelde verandering.
 • Je inventariseert de gewenste processen en activiteiten in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering.
 • Je stelt op grond van knelpunten en wensen, beperkingen, randvoorwaarden, veranderingsbehoeften en uitgangspunten vast en beschrijft de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld.
 • Je stelt adviezen op, ontwikkelt scenario’s voor verandering en vernieuwing en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen, business cases en (deel)projecten.
 • Je stemt conclusies, consequenties, plannen en modellen af met interne betrokkenen.
 • Je onderhoudt contacten met interne betrokkenen om knelpunten en wensen te peilen en te bespreken.

 

Verbeteringen en veranderingen

 • Je draagt zorg voor implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden.
 • Je treedt op als projectleider in verandertrajecten.
 • Je bewaakt de uniformiteit en stuurt, indien nodig, bij.
 • Je rapporteert en communiceert over de voortgang aan interne betrokken.
Tenslotte onderhoudt je een relevant netwerk van interne en externe contacten en neem je deel aan interne en externe bijeenkomsten en projecten om zo te zorgen dat alle belanghebbenden tijdig van relevante informatie zijn voorzien en interne samenwerking (met andere afdelingen) tot een zo optimaal mogelijk resultaat leidt.

 

Functie eisen Business Controller (regio West)

Bij Timon geef je je geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw communicatieve vaardigheden en secure en integere werkhouding. Met jouw talent, voeg jij als Business Controller waarde toe aan het leven van een ander. Dat is onze basis. Verder breng je mee:

 • Academisch werk-/denkniveau
 • Kennis van Planning & Control principes
 • Kennis van en inzicht in financiële processen
 • Kennis van analyse en modelleringstechnieken
 • Sterkte communicatieve en presentatievaardigheden
 • Een persoonlijk doorleefde Christelijke identiteit waardoor je identiteitsdrager kan zijn binnen de organisatie

 

Arbeidsvoorwaarden Business Controller (regio West)

Arbeidsvoorwaarden passend bij sector en functie.

Interesse? Solliciteren kan via hoek consultants