Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat je specifieke vragen hebt voor, tijdens of nadat je bij ons gesolliciteerd hebt. Bijvoorbeeld over de procedure, je sollicitatie zelf, arbeidsvoorwaarden of praktische informatie. Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor alle collega’s van Timon is de CAO Jeugdzorg van toepassing. Hierdoor heb je als medewerker bij Timon recht op een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Een fulltime werkweek bij Timon is 36 uur.

Wat is mijn salaris?

Je functie is ingedeeld in één van de salarisschalen vanuit de cao. De schaal heeft een minimum en een maximum. Afhankelijk van jouw ervaring wordt het salaris vastgesteld binnen deze schaal. Zit je nog niet aan het maximum van de schaal, dan ontvang je jaarlijks een periodieke verhoging. 

Bouw ik pensioen op bij Timon?

Je bouwt pensioen op bij deze pensioenverzekeraar voor de sector Zorg en Welzijn.Timon betaalt de helft van de inleg/ neemt 52% voor rekening.

Hoeveel verlofuren heb ik?

Je hebt recht op 200 uur verlof bij een dienstverband van 36 uur per week per kalenderjaar. Dat zijn op jaarbasis dus 5 weken als je fulltime werkt. Bij minder uren en bij indiensttreding tijdens een kalenderjaar, is dit naar rato van het aantal uren en de resterende maanden.

Is er een onregelmatigheidstoeslag?

Wanneer je functie erom vraagt dat je ook in de avonden en weekenden werkt, ontvang je over deze uren onregelmatigheidstoeslag. 

Zijn er nog meer uitkeringen?

Uiteraard ontvang je bij Timon het wettelijke vastgestelde vakantiegeld van 8% in de maand mei en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% (staat gelijk aan één maandsalaris) in december. Ook ontvang je maandelijks een tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 20,-.

Is er een reiskostenvergoeding?

Voor je woon-werkverkeer kilometers ontvang je een vergoeding van € 0,21 per km tot een maximum van 22 kilometer enkele reis. Reis je met OV naar het werk? Dan worden je reiskosten volledig vergoed. Reiskosten bij dienstreizen worden vergoed tegen € 0,39 cent per kilometer. Parkeer- en tolkosten in het kader van dienstreizen worden volledig vergoed. 

Mag je thuiswerken? Is er een thuiswerkvergoeding?

Wanneer de werkzaamheden het toelaten of afhankelijk van je functie, biedt Timon de mogelijkheid om tot max. 50% van je contracturen thuis te werken. Iedere medewerker van Timon ontvangt een laptop en een mobiele telefoon. Je kunt na je proeftijd eenmalig tot €500,- middelen aanschaffen voor het inrichten van een goede thuiswerkplek die voldoet aan de gestelde Arbo-eisen. De thuiswerkvergoeding bedraagt € 3,- per dag.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

Binnen Timon krijg je een uitgebreid inwerktraject waarin we je koppelen aan een buddy. Daarnaast volg je diverse trainingen en opleidingen gericht op jouw functie. Timon is geaccrediteerde opleider en biedt meerdere basisopleidingen per zorgconcept. Deze tellen mee als punten voor je SKJ-registratie.
Ben je toe aan extra uitdaging? Binnen Timon zijn er mogelijkheden om je verder te professionaliseren of door te groeien. Hierover ga je regelmatig in gesprek met je teammanager.

Zij-instroomtraject

Ik ben een zij instromer en wil graag werken in de jeugdzorg, kan dat?

Jazeker! Binnen Timon werken we met zij-instromers. Of je aan het werk kunt als zij-instromer is afhankelijk voor je vooropleiding, werkervaring en de functie die je zou willen uitoefenen. We denken graag met je mee of in jouw situatie een zij-instroomtraject passend is. Kijk voor alle informatie op www.werkenbijtimon.nl/daaromzijinstromers.

Ik heb geen SKJ-registratie kan ik dan toch bij jullie werken?

Wanneer je wél een passende opleiding hebt, maar nog geen SKJ- registratie, kijken we samen met jou hoe je alsnog je registratie kunt behalen. Kan dit binnen een jaar, dan is het vaak mogelijk om bij ons te komen werken en een aanvullende scholingsregistratietraject te volgen tijdens je eerste werkjaar.

Ik heb geen SKJ-registratie hoe kan ik deze behalen?

Dit is afhankelijk voor je vooropleiding en werkervaring. Via onderstaande link kun je kijken wat ervoor nodig is.  

Test of jij je al kan registreren als professional

Wie betaald de kosten voor een registratietraject?

Wanneer een opleiding of registratietraject nodig is voor het kunnen uitoefenen van je functie betaald Timon deze scholingskosten.

Identiteit

In alle vacatureteksten voor betaalde banen, vrijwilligerswerk of stages bij Timon wordt gesproken over het verbinden van je christelijk geloof aan je professie. Timon vindt deze overtuiging heel belangrijk. Er komen regelmatig vragen over binnen. Op deze pagina beantwoorden we alvast een paar vragen. 

Waarom vindt Timon het christelijk geloof van de medewerkers zo belangrijk? 

Timon is een organisatie met een missie. Vanuit de christelijke levensovertuiging biedt Timon hulp aan iedereen die dat nodig heeft op het gebied van jeugd – en jongvolwassenzorg en maatschappelijke ondersteuning, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Onze medewerkers vinden hun motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Met deze intrinsieke overtuiging werken we met elkaar voor onze cliënten om onze missie waar te maken. 

In de vacatureteksten wordt gesproken over christelijk geloof. Wat bedoelt Timon daarmee?

Met christelijk geloof bedoelen we de persoonlijke christelijke geloofsovertuiging die vorm krijgt in jouw dagelijks leven. Dus het geloof in God, zoals we Hem in de Bijbel en in Jezus Christus hebben leren kennen. 

Ik ben christelijk opgevoed en respecteer de christelijke normen en waarden. Is dat ook voldoende?

We waarderen dat je de christelijke normen en waarden respecteert. Echter voor het werk bij Timon vragen wij dat je een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging hebt. Voor ons betekent dit dat je geloof tot uiting komt in jouw dagelijks leven.  

Mag Timon deze eis stellen? Is dat geen discriminatie?

Andere mensen helpen, doen we zonder onderscheid te maken. We helpen iedereen die dat nodig heeft op het gebied van jeugd – en jongvolwassenzorg en maatschappelijke ondersteuning, ongeacht zijn achtergrond, religie of levensovertuiging. Als we mensen aannemen, maken we geen onderscheid op grond van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat. Op het punt van godsdienst en levensbeschouwing beroepen we ons op de uitzonderingsregel. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) is bepaald dat er op grond van godsdienst en levensovertuiging alleen onderscheid mag worden gemaakt, als dit onderscheid wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd is voor het werk van de organisatie. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 030 - 694 00 70. Liever een bericht sturen? Dat kan via e-mail werkenbij@timon.nl. Let op: gaat het om een specifieke vacature, neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat in de vacature.